Användning inom det militära och förbud

Från 1624 hade de Självständiga Högländska Kompanierna burit kilt som regeringstrupper, och med deras formering i ”Black Watch” regementet 1740 fick deras nya stora kiltuniform en ny standard med svart tartan.
Efter 1745 bestämde sig regeringen för att bilda fler Högländska regementen för armén så att det fanns fler soldater att skicka för att kriga i Indien, Nordamerika och andra ställen samtidigt som man kunde minska chanserna för att rebeller skulle ta över där hemma.
För att kunna identifiera regementena fick de olika tartaner. Dessa regementen ville fortfarande ha kilt som uniform, och fastän den stora kilten bestod som uniform, försvann detta gradvis under det tidiga 1800-talet.
1746, efter den sista Jacobitiska rörelsen, kriminaliserades alla föremål som ingick i den Högländska nationaldräkten, även de nya kiltarna (med undantag för arméns uniformer).
Lagförbudet höll i 35 år, och den traditionella vägen för Högländarnas liv var tillintetgjord.